آزمونهای آنلاین روانشناسی

آزمون با پاسخ آنلاین
آزمون مورد نظر را انتخاب کنید

Full online

آزمون ارزیابی دیسک

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

depression-sad-and-woman-with-coffee-on-a-sofa-for-thinking-lonely-and-isolated-in-a-living-room--e1678254761361.jpg

آنلاین / نتیجه

Full online

آزمون شخصیت نئو

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

young-family-couple-at-psychologist-counseling-meeting-e1678254767920.jpg

آنلاین/نتیجه

Full Online

آزمون استعداد یابی هالند

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

individual-therapy-session-for-child-girl-with-psychologist-e1678254773775.jpg

آنلاین /نتیجه

Full online

طرح واره های ناسازگار یانگ

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

curly-haired-woman-consultant-offers-cup-of-coffee-to-stressed-man-client.jpg

آنلاین/نتیجه

Full online

آزمون افسردگی بک

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

multi-ethnic-attenders-of-group-therapy-holding-hands-during-counseling-at-mental-health-center-.jpg

آنلاین/نتیجه

Full online

5 زبان بیان عشق

بعد از ورود به سایت، آنلاین آزمون را انجام دهید، نتیجه را دریافت کنید و تحلیل آنرا به مشاوران ما وگذار نمائید.

a-sad-crying-woman-on-a-visit-to-a-psychotherapist-talks-about-her-problems-and-traumas-.jpg

آنلاین/نتیجه

چگونه خدمات ما را دریافت می کنید

سلامت روان شما اولویت اصلی ماست

بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم. گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی‌اراده در گوشه‌ای بنشینیم.

 

تماس با ما

4421 4477 021

ایمیل ما

contact@janaram.com

01.

نوع خدمات روانشناس را انتخاب کنید

بر اساس مشکلی که به آن مواجه هستید .

02.

یک روانشناس را انتخاب کنید که به شما کمک کند

متخصصان مجرب در قالب یک تیم کامل در کنار شماست .

03.

یک برنامه برای ملاقات آنلاین یا آفلاین تنظیم کنید

برنامه و جدول قابل تنظیم در اختیار شماست .

04.

پرداخت کنید و اطلاعات شخصی خود را تأیید کنید

فقط در مشاوره های آنلاین.

05.

از مشاوره با درمانگر خود لذت ببرید

آسایش و آرامش ذهنی و درونی شما اینجاست .