ما راه حل ارائه می دهیم
یک مسیر اثبات شده

حوزه مشاوره فردی

مشاوره فردی

مشاوره افسردگی

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

depression-sad-and-woman-with-coffee-on-a-sofa-for-thinking-lonely-and-isolated-in-a-living-room--e1678254761361.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

استرس و اضطراب

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

young-family-couple-at-psychologist-counseling-meeting-e1678254767920.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

فوبیا و ترس

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

individual-therapy-session-for-child-girl-with-psychologist-e1678254773775.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

اعتماد به نفس

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

curly-haired-woman-consultant-offers-cup-of-coffee-to-stressed-man-client.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره دو قطبی

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

african-american-psychologist-working-with-womens-problem.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره پانیک

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

multi-ethnic-attenders-of-group-therapy-holding-hands-during-counseling-at-mental-health-center-.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره اعتیاد

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

psychology-mental-health-patient-in-session-with-professional-counselor.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره وسواس فکری

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

discussing-problems-with-psychologist.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره اختلال خواب

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

psychologist-working-with-woman.jpg

تنوع روش های درمان

حوزه زوج درمانی

مشاوره فردی

مشاوره جنسی

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

a-female-psychotherapist-attentively-listens-and-counseling-a-young-woman-talking-about-problems-.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره ازدواج

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

a-nice-woman-makes-notes-about-the-psychological-health-of-a-client.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

زوج درمانی

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

young-family-couple-at-psychologist-counseling-meeting-e1678254767920.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره عطفی

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

psychology-mental-health-patient-in-session-with-professional-counselor.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره طلاق

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

discussing-problems-with-psychologist.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

مشاوره خیانت

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

psychologist-working-with-woman.jpg

تنوع روش های درمان

حوزه کودک و در مان اختلالات

مشاوره فردی

بازی درمانی

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

curly-haired-woman-consultant-offers-cup-of-coffee-to-stressed-man-client.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

کار درمانی

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

individual-therapy-session-for-child-girl-with-psychologist.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

گفتار درمانی

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

boy-talking-to-adolescent-psychologist.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

هنر درمانی

اگر احساس غم و ناامیدی می‌کنید، تنها نیستید. افسردگی یک بیماری شایع است که امروزه بسیار شایع است.

individual-therapy-session-for-child-girl-with-psychologist.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

روان درمانی

اضطراب یک حالت هیجانی شدید است که معمولا با احساس ترس، دلهره و نگرانی همراه می‌شود

close-up-of-psychotherapist-taking-notes-during-counseling-with-a-soldier-.jpg

تنوع روش های درمان

مشاوره فردی

دارو درمانی

ترس می‌تواند آنقدر شدید شود که زندگی روزمره ما را مختل کند. در این صورت، ما با یک اختلال اضطرابی  روبرو هستیم

psychologist-working-with-woman.jpg

تنوع روش های درمان

چگونه خدمات ما را دریافت می کنید

سلامت روان شما اولویت اصلی ماست

بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم. گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی‌اراده در گوشه‌ای بنشینیم.

 

تماس با ما

4421 4477 021

ایمیل ما

contact@janaram.com

01.

نوع خدمات روانشناس را انتخاب کنید

بر اساس مشکلی که به آن مواجه هستید .

02.

یک روانشناس را انتخاب کنید که به شما کمک کند

متخصصان مجرب در قالب یک تیم کامل در کنار شماست .

03.

یک برنامه برای ملاقات آنلاین یا آفلاین تنظیم کنید

برنامه و جدول قابل تنظیم در اختیار شماست .

04.

پرداخت کنید و اطلاعات شخصی خود را تأیید کنید

فقط در مشاوره های آنلاین.

05.

از مشاوره با درمانگر خود لذت ببرید

آسایش و آرامش ذهنی و درونی شما اینجاست .